20%
10%

Pozdravljamo Vas na web stranici WLS-a!

Stvorili smo jedan takav sistem u kojem Kupci-mušterije koji se priključe sistemu mogu koristiti izrazito visoke popuste. Korisnik sistema može da uživa u popustioma odma u momentu kupovine ili korišćenja usluge. Firma WLS se trudi na to da kod svojih Poslovnih partnera postigne najveće moguće popuste. Ovi popusti su obezbeđeni za korisnike ovog sistema.

Kao registrovan Kupac-mušterija imate pravo na korisćenje WLS Kartice, zatimi i i na skupljaje provizije.

Firma WLS na savremen i fleksibilan način plaća proviziju onim Kupcima-mušterijama prisutnima u sistemu WLS-a koji aktivno učestvuju u preporučivanjiu WLS sistema drugima.

Naš cilj je da pod organizacijom WLS-a Kupci-mušterije (korisnici WLS Kartice) i Poslovni partneri WLS-a uživaju uzajamno u prednostima sistema.

2

info@worldlightside.eu
© 2017-2021 World Light Side Management Ltd.

GDPR Certification

Number of WLS Business Partner Coupons issued by our Business Partners:

11072